Algemene Voorwaarden ZwangerPuurGezond.nl

Art.1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten/producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
1.2 Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van een afnemer bepalingen of voorwaarden voorkomen die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden worden deze niet geaccepteerd, tenzij ze door ZwangerPuurGezond.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Art.2: Offertes

2.1 Alle door ZwangerPuurGezond.nl uitgereikte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Onze offertes zijn slechts geldig gedurende 15 dagen na datum van uitgifte. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur behouden wij ons het recht om onze prijzen te wijzigen en/of de bestelling te weigeren.

Art.3: Prijzen & BTW

3.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief BTW.
3.2 ZwangerPuurGezond.nl behoudt zich het recht om prijzen te allen tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd/aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.

Art.4: Levering

4.1 Levertijden van producten zijn afhankelijk van onze voorraad. Online producten en producten op voorraad worden uiterlijk 4 werkdagen na de besteldatum verzonden. De levertijd van producten die moeten worden besteld bij onze leverancier kan oplopen tot 3 weken. Er worden geen restitutie van betalingen gegeven voor producten die niet binnen de aangegeven levertermijn kunnen worden geleverd.

Artl.5: Aansprakelijkheid

5.1 Alle informatie van ZwangerPuurGezond.nl heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Raadpleeg altijd een arts voordat u uw dieet aanpast of begint met een trainingsprogramma. Alle afnemers van de diensten en/of producten van ZwangerPuurGezond.nl stemmen vrijwillig toe alle risico’s van de diensten voor eigen rekening te nemen. ZwangerPuurGezond.nl en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten. Tevens kan ZwangerPuurGezond.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale/psychologische klachten.

Artl.6: Garantieregeling en geschillenpolicy eenmalige incasso

6.1 Voor de online programma’s en e-boeken van ZwangerPuurGezond.nl geldt een 30-dagen 100% geld-terug-garantie. Voor persoonlijke adviezen, health coaching, personal training en live-evenementen is restitutie niet mogelijk, tenzij anders overeen gekomen.

Wanneer je aanspraak wilt maken op de geld-terug-garantie stuur dan een email naar info@ZwangerPuurGezond.nl met verzoek tot terugbetaling onder vermelding van het factuurnummer of de aankoopdatum.

6.2 Wanneer een incasso onterecht van je rekening is afgeschreven, stuur dan een email naar info@ZwangerPuurGezond.nl. Je ontvangt binnen 1 werkdag antwoord en als het geschil gegrond is boeken we het geïncasseerde bedrag direct terug naar je rekening. Heb je hierover vragen neem dan contact met ons op via info@ZwangerPuurGezond.nl.